កម្មវិធីបំណិនជីវិត៖ ធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះ

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិត៖ ធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ លោកគ្រូ ធួក ចាន់ភារិត បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ខ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្អែមចេកខ្ទិះ។ កម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសិស្សានុសិស្ស ព្រោះពួកគេអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។ លើសពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សប្រាកដជាអាចបកស្រាយ និងអាចធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះនេះដោយខ្លួនឯងបានពេលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសិស្សានុសិស្សមិនត្រឹមតែចំណេះដឹងលើគ្រប់មុខវិជ្ជាទេ ថែមទាំងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារផងដែរ។

កម្មវិធីបំណិនជីវិត៖ ធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ