ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ស្តីពី៖ ការស្គាល់លេខ២៩ និងចំនួនម្ភៃប្រាំបួន

ទំព័រដើម / ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ស្តីពី៖ ការស្គាល់លេខ២៩ និងចំនួនម្ភៃប្រាំបួន

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៣ ចាងហ្វាងរង រ៉ុង ណារីន ចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ​ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានចូលថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​  “ខ” ដើម្បីធ្វើថ្នាក់និស្សន៍។​ ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ​  ស្តីពី៖  ការស្គាល់លេខ២៩ និងចំនួនម្ភៃប្រាំបួនបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វង្ស តារាសុភី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ។ គោលបំណងនៃការធ្វើថ្នាក់និស្សន៍នេះគឺ៖ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ កែលម្អចំនុចខ្វះខាត ពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែម និងពង្រឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

សូមចុចតំណលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារូបភាព៖

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ស្តីពី៖ ការស្គាល់លេខ២៩ និងចំនួនម្ភៃប្រាំបួន

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ