ការបរិច្ចាគកង់លើកទី៦ និងធនាគារអាហារលើកទី១៨៦

ទំព័រដើម / ការបរិច្ចាគកង់លើកទី៦ និងធនាគារអាហារលើកទី១៨៦

ការបរិច្ចាគកង់លើកទី៦នៃគម្រោងកង់ដើម្បីការអប់រំកុមារ និងគម្រោងធនាគារអាហារម៉េងលីជេ.គួច លើកទី១៨៦​ ជូនសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែប គួច ប៉េងសាំង ងិនហួយ ស្ថិតនៅឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ