ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ទំព័រដើម / ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានរៀបចំការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ គោលបំណងនៃការរៀបចំការប្រកួតនេះ គឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបណ្តុះភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈនៅលើវេទិការ និងបញ្ចេញទេពកោសល្យនៃការនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀត ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសនេះបានដំណើរការយ៉ាងរលូនប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។
សូមចុចតំណលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារូបភាពបន្ថែម៖
សកម្មភាពការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ