ការ​ចុះ​កម្មសិក្សា​នៅ​មន្ទីរ​ព្យាបាល​ធ្មេញ​បស្ចិម​

ទំព័រដើម / ការ​ចុះ​កម្មសិក្សា​នៅ​មន្ទីរ​ព្យាបាល​ធ្មេញ​បស្ចិម​

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានដឹកនាំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ ចុះកម្មសិក្សានៅមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម និងពិនិត្យធ្មេញគ្រប់ៗគ្នា។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ