កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់សិស្សបឋមសិក្សា

ទំព័រដើម / កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់សិស្សបឋមសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ចាងហ្វាង និងចាងហ្វាងរងនៅបឋមសិក្សានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៧-២០១៨​ អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់សិស្សបឋមសិក្សាដើម្បីធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅរបស់សាលា។បន្ថែមលើពីនេះទៀតចាងហ្វាងបានពន្យល់ពីតួនាទី កាតព្វកិច្ចនិងភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ដែល​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​សមាជិក​ក្រុម​ ត្រូវ​តែ​សិស្ស​ពូកែ ​មាន​ឥរិយាបថល្អ​ ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​លើភារកិច្ច​ ​​និង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ល្អ​ដល់​គេហើយត្រូវសហការជាមួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ និងចាងហ្វាង។ ​ក្នុងពេលនោះបាន​បង្ហាញ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ ​ឬ​កម្មវិធី​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ពិសេសៗ​របស់​សាលា​ដល់​សិស្ស​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់​ ហើយ​ចែក​ចាយ​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​បន្ត​ទៅ​សិស្សានុសិស្ស​ផ្សេង​ទៀត​ ដែល​ជា​មិត្តភក្ដិ​ឱ្យ​បាន​ចូល​រួម​ក្រេប​ជញ្ជក់​ចំណេះដឹង​ទាំង​នោះ​ផងដែរ។ ប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់​នឹង​មាន​ជំនាញ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ ​គ្រប់គ្រង​ ​ទាក់​ទង​សាធារណៈ​ និង​ទំនាក់​ទំនង​ទូទៅ​ប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្តខ្ពស់​ ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ការ​រៀន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ ហើយ​សិស្ស​ក៏​ទទួល​បាន​បណ្ណសរសើរ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពី​សាលា​ដែល​ខ្លួន​បាន​រៀន​មួយឆ្នាំសិក្សា។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ