ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំ

ទំព័រដើម / ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំ

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ ឡើងវិញ

ទីតាំង៖ អគារសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ អគារលេខ១ ផ្លូវជាតិលេខ៦A សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ទូរសព្ទលេខ (៨៥៥) ៩៩ ៧១៩ ៧៧៥, (៨៥៥) ២៣ ៩១៧ ៩១៧, (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០៣៦

សកម្មភាពចុះទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យមានច្រើនទៀត

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ