ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំបើក

ទំព័រដើម / ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំបើក

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាផ្សារថ្មី ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញ អញ្ជើញទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ឡើងវិញ។

ទីតាំង៖ សាខាផ្សារថ្មី អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ53កែង១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ០៣៦, (៨៥៥) ៩៣ ៥៣៤ ១៣៥, (៨៥៥) ១១ ៥៧១ ៨៩៩

សកម្មភាពចុះទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យមានច្រើនទៀត

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ