ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំ

ទំព័រដើម / ទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំ

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃរដ្ឋបាលខណ្ឌបឹងកេងកង និងចៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក អញ្ជើញទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យស្តីពីការត្រៀមរៀបចំបើកដំណើរការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ឡើងវិញ

ទីតាំង៖ សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) អគារ លេខ១១A ផ្លូវ៤០២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២២៣ ២៩៥, (៨៥៥) ២៣ ២២១ ២២២, (៨៥៥) ១១ ៣៨៨ ៨៦៨, (៨៥៥) ៩៣ ២១៧ ២១៧

សកម្មភាពចុះទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យមានច្រើនទៀត

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ