បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ (AUSTRALIA​)

ទំព័រដើម / បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ (AUSTRALIA​)

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយ  WANTIRNA COLLEGE បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការសិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅ ដែលឆ្ពោះទៅកាន់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងការបំពេញពាក្យស្នើសុំចូលរៀនអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ ក្នុងបង្ហាញនេះដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការបំពេញលើឯកសារស្នើសុំចូលរៀនអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសអូស្រ្តាលីឱ្យបានទូលំទូលាយ អំពីជំនាញ និងឱកាសការងារនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ និងមានគម្រោងបន្តការសិក្សានៅកម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រកបដោយជោគជ័យនូវជំនាញខ្លួនស្រឡាញ់។

រូបភាពសំបូរបែបនៅទីនេះ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ