បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024

ទំព័រដើម / បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024

????បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024

????ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍10%

សម្រាប់សាខាច្បារអំពៅ

#AmericanInterconSchool

……………………………………………………………..

✍️ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី12

✍️ តេឡេក្រាម៖ channel https://t.me/AmericanInterconSchool

✍️ Website: https://www.ais.edu.kh/

☎️ សាខាច្បារអំពៅ៖ 012908487/016678299

???? https://goo.gl/maps/poe5ibHju4GFNmr8A

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ