ប្រតិកម្មគីមី

ទំព័រដើម / ប្រតិកម្មគីមី

កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី  បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាផ្សារថ្មី មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ធ្វើពិសោធន៍ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី ”ប្រតិកម្មគីមី”។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើពិសោធន៍ អ្នកគ្រូបាន​បង្ហាញ ក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីសម្ភាៈពិសោធន៍ដែលមានដូចជា៖   កែវបេស៊ែ ទឹកខ្មេះ ពងមាន់ ម្សៅBaking soda ទៀន ដែកកេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា វត្ថុបំណងនៃការពិសោធន៍៖

  • ប្រាប់ពីផលិតផលដែលកកើតថ្មីដែលបានពីប្រតិកម្មគីមីរវាងទឹកខ្មេះនិង សំបកពងមាន់
  • ​ប្រាប់ពីផលិតផលដែលកកើតថ្មីដែលបានពីប្រតិកម្មគីមីរវាងទឹកខ្មេះនិង baking soda
  • កំណត់និយមន័យប្រតិកម្មគីមី។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ