ដំណើរកម្សាន្តគណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ទំព័រដើម / ដំណើរកម្សាន្តគណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ដំណើរកម្សាន្តគណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដំណើរកម្សាន្ត សម្រាប់គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាច្រើននាក់ ទៅកាន់ កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងដំណើរកម្សាន្ត ដែលមានរយៈពេល១យប់ ០២ថ្ងៃនេះ គណៈកម្មការសាលារៀនទាំងអស់បានទស្សនាទេសនៃកោះជាច្រើនក្នុងសមុទ្ររហូតដល់កោះរ៉ុង។ លើសពីនេះទៅទៀត ពួកគាត់បានពិសាអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនិងការទទួលទាននូវអាហារដ៏មានឱជារសគ្រប់ពេលនៅភោជនីយដ្ឋាន សម្រាកនៅកោះរ៉ុង និងត្រឡប់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងភាពសប្បាយរីករាយក្រៃលែង។

សូមចុចតំណលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារូបភាពបន្ថែម៖

ដំណើរកម្សាន្តគណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់កោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ