ពិធីចែកបណ្ណសរសើរជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣

ទំព័រដើម / ពិធីចែកបណ្ណសរសើរជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​​ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំពិធីចែកបណ្ណសរសើរជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ កម្មពិធីនេះមានការចូលរួមដោយសិស្សានុសិស្ស ​ និងគណៈកម្មការសាលា ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្តែងការកោតសសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីទទួលបានជេាគជ័យ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ