ការចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

ទំព័រដើម / ការចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បានចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣។ គោលបំណងនៃការចែកបណ្ណសរសើរនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិក្សានុសិស្សដែលខិតខំរហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ និងជាគំរូល្អដល់សិស្សនុសិស្សដទៃទៀត។
ការចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ