សកម្មភាពពិសោធន៍ការតេស្តអាស៊ីត-បាស ក្នុងសូលុយស្យុង

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍ការតេស្តអាស៊ីត-បាស ក្នុងសូលុយស្យុង

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ​ អ្នកគ្រូ សល់ មិនា បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ក១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។ ការពិសោធន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោម ប្រធានបទ “ការតេស្តអាស៊ីត-បាស ក្នុងសូលុយស្យុង” លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា​  និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ