សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​​ កន្លងទៅនេះ​ អ្នកគ្រូ គង់ ស្រីលីស បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១០ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ ពិសោធន៍ក្រោម ប្រធានបទ ការសង្កេតប្រូទីសទឹកសាប លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។

សូមចុចតំណលីងដើម្បីទស្សនារូបភាពបន្ថែម៖

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ៖ ការអង្កេតប្រូទីសទឹកសាប

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ