សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០គ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា សាខាទួលគោក

ទំព័រដើម / សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០គ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា សាខាទួលគោក

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣​​ កន្លងទៅនេះ​ អ្នកគ្រូ អៀង ណារី បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១០គ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក ពិសោធន៍ក្រោម ប្រធានបទ ការសង្កេតប្រូទីសទឹកសាប លើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ