ការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ

ទំព័រដើម / ការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាទួលគោក បានរៀបចំការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤។ ការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកអាចផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំពោះភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួត។ នេះគឺជាវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលពួកគេអាចរួមចំណែកដល់បទពិសោធន៍សិស្សដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ភាពអត់ធ្មត់ និងការតស៊ូ៖ ការប្រកួតជើងឯកអាចមានភាពស្វិតស្វាញ ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈម និងភាពបរាជ័យបង្កើតភាពធន់ ដែលជាជំនាញជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ដោះស្រាយការលំបាកនាពេលអនាគត។
ទំនុកចិត្ត និងការគោរពខ្លួនឯង៖ ការសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានតម្រូវការជួយជំរុញអារម្មណ៍នៃការសម្រេចបាន និងបង្កើនការគោរពខ្លួនឯង។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ