កម្មវិធីចែកលិខិតសរសើរជូនសមាជិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ទំព័រដើម / កម្មវិធីចែកលិខិតសរសើរជូនសមាជិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤​ គណៈកម្មការនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ បានរៀបចំកម្មវិធីចែកលិខិតសរសើរជូនសមាជិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។ ការរៀបចំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដេីម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមការងារសាលា ក៏ដូចជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ដល់សិស្សានុសិស្សដទៃទៀតដែលបានចូលរួម។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ