បំណិនជីវិតស្ដីអំពី ការសង្កេតផ្លែចេកណាំវ៉ាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ៣

ទំព័រដើម / បំណិនជីវិតស្ដីអំពី ការសង្កេតផ្លែចេកណាំវ៉ាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ៣

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកគ្រូ ពុធ សុគន្ធា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ ធ្វើបំណិនជីវិតស្ដីពី “ការសង្កេតផ្លែចេកណាំវ៉ា”។ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបំណិន អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ ផ្លែចេកណាំវ៉ា  និងរបៀបនៃការបកផ្លែចេកណាំវ៉ាទៅដល់សិស្សានុសិស្ស។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គោលបំណងនៃការធ្វើបំណិន៖
• ឱ្យសិស្សបានស្គាល់ពីរូបរាងរបស់ផ្លែចេកណាំវ៉ា
• ឱ្យសិស្សបានភ្លក់ និងដឹងពីរស់ជាតិនៃផ្លៃចេកណាំវ៉ា
• ឱ្យសិស្សដឹងពីរបៀបនៃការបកចេកណាំវ៉ា

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ