កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ការដាំជីរនាងវង

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ការដាំជីរនាងវង

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកគ្រូ ទិត ស៊ីដេត បាន​ដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ១ និង២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចោមចៅ ធ្វើបំណិនជីវិតស្ដីពី ការដាំជីរនាងវង។ គោលបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឱ្យប្អួនៗ យល់ពីរបៀបនៃការដាំដុះ ជាពិសេសការដាំជីរនាងវង និងប្រភេទដីដែលអាចធ្វើការដាំដុះបាន។

សូមចុចតំណលីងដើម្បីទស្សនារូបភាពបន្ថែម៖

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី ការដាំជីរនាងវង

 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ