ប្រធានបទស្តីពី៖ អគ្គិសនីវិភាគទឹក

ទំព័រដើម / ប្រធានបទស្តីពី៖ អគ្គិសនីវិភាគទឹក

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ ​កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ នូ ស្រីស្រស់​ បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៧ង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ “អគ្គិសនីវិភាគទឹក” លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ប្រធានបទស្តីពី៖ អគ្គិសនីវិភាគទឹក

 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ