បទបង្ហាញ ស្ដីពីសាកលវិទ្យាល័យ Beijing សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ទំព័រដើម / បទបង្ហាញ ស្ដីពីសាកលវិទ្យាល័យ Beijing សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង ជ្រោយចង្វារ បានសហការជាមួយវាគ្មិនកេត្តិយសរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពី “ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ International Business School, Beijing Foreign Studies University"  ជូនដល់ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២។ ជារៀងរឿយៗ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង និងសាកលវិទ្យាល័យ Beijing តែងសហការក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនេះឡើងក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងពីជំនាញដែលខ្លូនចង់សិក្សាផងដែរ។ 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ