ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងជំនាញកីឡា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

ទំព័រដើម / ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងជំនាញកីឡា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា ។ ការប្រឡងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការសហការល្អពី លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ដែលជាអនុរក្ស និងគណៈកម្មការសាលា។ លើសពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិប្រឡងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមិនមានការលួចចម្លងសំណៅឯកសារណាមួយឡើយ។​ នេះ​ជា​សក្ខីភាព​បញ្ជាក់​ពី​វិន័យ​របស់​សិស្ស​ និង​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​ពួកគេ​ចំពោះ​សុចរិតភាពនៃការ​សិក្សា។ អនុរក្សបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាឱ្យមានដំណើរការដោយរលូននៃការប្រឡង។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព និងវិន័យរបស់សិស្ស ​នៅកំឡុងពេលប្រឡង។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអនុរក្ស ក៏បានផ្តល់នូវការណែនាំ និងទិសដៅក្នុងការប្រឡងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់សិស្សផងដែរ ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ