សូមគោរពជូនពរ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ ក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើត ២៥ មីនា ២០២៤

ទំព័រដើម / សូមគោរពជូនពរ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ ក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើត ២៥ មីនា ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ