បទបង្ហាញស្ដីអំពី “អំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការស់នៅក្នុងសង្គម”

ទំព័រដើម / បទបង្ហាញស្ដីអំពី “អំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការស់នៅក្នុងសង្គម”

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពី “អំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការស់នៅក្នុងសង្គម”  ជូនដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ឆមាសទី២។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញនេះ ដើម្បីរម្លឹកច្បាប់វិន័យសាលា សីលធម៌ រួមទាំងការសិក្សាររៀនសូត្រ ការគិតបែបវិជ្ជមាន ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា ការចេះជួយខ្លួនឯង ការអប់រំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការរស់នៅទូទៅក៏ដូចជាផ្តល់ចំណេះដឹងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតក្រៅពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សិស្សនុសិស្ស​ក៏បានដឹង​ពី​សុជីវធម៌​ចំពោះមាតាបិតា ​លោកគ្រូ​ ​អ្នក​គ្រូ​ ​ មិត្តភ័ក្រ​ ​រួមទាំង​អ្នក​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​ ​ចេះ​គោរព​ ​ព្រមទាំងការ​ឱ្យ​តម្លៃ​អ្នកដទៃ​ ​ជាពិសេស​ ​គឺ​ចេះ​គោរព​ ​និង​ឱ្យ​តម្លៃ​ខ្លួនឯង​ផង​ដែរ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ