កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ពោតផ្ទុះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ក

ទំព័រដើម / កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី៖ ពោតផ្ទុះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ក

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤  សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពីពោតផ្ទុះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣កដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សេង លក្ខិណា។ កម្មវីធីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សបន្ទាប់ពីសិក្សាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ពួកគេអាចបន្ថយការតានតឹង រៀនពីរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។ លើសពីនេះទៅទៀតសិស្សនុសិស្សមានទំនាក់ទំនងសង្គមល្អ។ 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ