សិក្ខាសាលាអំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គម

ទំព័រដើម / សិក្ខាសាលាអំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គម

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីសិក្ខាសាលាអំពីការអប់រំសីលធម៌ និងរបៀបនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។ គោលបំណងនៃបទបង្ហាញនេះគឺជួយសិស្សានុសិស្សឱ្យបង្កើនការខិតខំសិក្សា មានសីលធម៌ល្អ គោរពច្បាប់វិន័យសាលា ចេះជួយលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានការគិតដោយវិជ្ជមាន និងការហ្វឹកហាត់ខ្លួនរស់នៅដោយចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ