ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្កើតសាប៊ូ

ទំព័រដើម / ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្កើតសាប៊ូ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ​កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ លឹម សុធាវី​ បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្កើតសាប៊ូ លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។
សូមចុចតំណលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារូបភាពបន្ថែម៖
ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្កើតសាប៊ូ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ