កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

ទំព័រដើម / កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ដល់២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៤។​ សិស្សានុសិស្សបានយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានអាហារជាប្រចាំដែលមានសុខភាពល្អ៖
- មានថាមពលស្ថេរភាព
- ឆ្អឹង និងធ្មេញរឹងមាំ
- សុខភាព ផ្លូវចិត្តគឺមានអារម្មណ៍ល្អ
- ការរក្សាទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អ
- ការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ
- បង្កើន អាយុវែង។
សុវត្ថិភាពចំណីអាហារអាចការពារជំងឺដែលបណ្តាលមកពីចំណីអាហាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរ។​ ​​
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ