ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទំព័រដើម / ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលារបស់ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពី «ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ» កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ទស្សនាវីដេអូលើ YouTube៖ https://youtu.be/1CmOfY0PHno

#អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិតគួចម៉េងលី

#ចក្ខុវិស័យគួចម៉េងលី

#MJQE #Aii #AIS #MJQTV

 

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ