អបអរសាទរក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប១៩ឆ្នាំ

ទំព័រដើម / អបអរសាទរក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប១៩ឆ្នាំ

អបអរសាទរក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប១៩ឆ្នាំ នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន និងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ
២១ មករា ២០០៥-២១ មករា ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ