អបអរសាទរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) ក្នុងឱកាសទទួលបានបណ្ណសរសើរគ្រូឆ្នើមពី ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន

ទំព័រដើម / អបអរសាទរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) ក្នុងឱកាសទទួលបានបណ្ណសរសើរគ្រូឆ្នើមពី ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន

អបអរសាទរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) ក្នុងឱកាសទទួលបានបណ្ណសរសើរគ្រូឆ្នើមពី ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាត និងប្រគល់បណ្ណសរសើរគ្រូឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធសេវាអប់រំកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ