ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២

ទំព័រដើម / ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣។ ការប្រកួតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការលួចចម្លងសំណៅឯកសារនោះឡើយក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការសាលា។

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ