ពិសោធន៍ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ស្តីពី សកម្មភាពសីតុណ្ហភាពលើអង់ស៊ីម

ទំព័រដើម / ពិសោធន៍ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ស្តីពី សកម្មភាពសីតុណ្ហភាពលើអង់ស៊ីម

កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ “សកម្មភាពសីតុណ្ហភាពលើអង់ស៊ីម” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ក វេនព្រឺកដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ដួង វណ្ណាវុធ បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ។ ក្នុងការពិសោធលើប្រធានបទនេះផងដែរ អ្នកគ្រូ បានលើកយកនូវចំណុចសំខាន់ៗនៃខ្លឹមសារមេរៀនមកធ្វើការបង្ហាញដល់សិស្សានុសិស្ស ដើម្បីឱ្យ​ពួកគេស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលសីតុណ្ហភាពទៅលើសកម្មភាណអង់ស៊ីមបានត្រេឹមត្រូវតាមរយះការពិសោធជាក់ស្តែង ។ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការចូលរួមអនុវត្តការពិសោធជាក់ស្តែងដោយមានការណែនាំពីលោកគ្រូរហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ និងបានសម្រេចនូវវត្ថុបំណងដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុក។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ