ពិសោធមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ស្តីអំពី ថាមពលស៊ីនេទិច​ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ក

ទំព័រដើម / ពិសោធមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ស្តីអំពី ថាមពលស៊ីនេទិច​ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ក

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំការពិសោធក្រោមប្រធានបទ “ ថាមពលស៊ីនេទិច​ ” ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី៨"ក"  ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ឈៀ សីហា បង្រៀនមុខវរូបវិទ្យា ។ក្នុងការពិសោធលើប្រធានបទនេះផងដែរ លោកគ្រូ បានលើកយកនូវចំណុច សំខាន់ៗនៃខ្លឹមសារមេរៀនមកធ្វើការបង្ហាញដល់សិស្សានុសិស្សបានសិក្សាស្វែងយល់ពីកំលាំង និងចលនារបស់អង្គធាតុ ។ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការចូលរួមអនុវត្តការពិសោធជាក់ស្តែងដោយមានការណែនាំពីលោកគ្រូរហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ និងបានសម្រេចនូវវត្ថុបំណងដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុក។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ