ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតខួរក្បាលមាន់ និងកង្កែប

ទំព័រដើម / ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតខួរក្បាលមាន់ និងកង្កែប

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ ​កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ អ៊ុក ឯកកុម្ភៈ​ បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ការិយាល័យកណ្តាល ធ្វើពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ “សង្កេតខួរក្បាលមាន់ និងកង្កែប” លើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា។ ការពិសោធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនដែលអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដ និងបង្កើនការចងចាំបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាទ្រឹស្តី។ លើសពីនេះសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់ សហការគ្នា និងរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមយ៉ាងល្អប្រសើរ។ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតខួរក្បាលមាន់ និងកង្កែប

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ