ការចែករំលែកបទពិសោធជូនប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ស្ដីពី៖ ការត្រៀមខ្លួនប្រឡងថ្នាក់ជាតិ និងការជ្រើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ទំព័រដើម / ការចែករំលែកបទពិសោធជូនប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ស្ដីពី៖ ការត្រៀមខ្លួនប្រឡងថ្នាក់ជាតិ និងការជ្រើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ​អតីតសិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាចែករំលែកបទពិសេាធអំពីការត្រៀមខ្លួនប្រឡងថ្នាក់ជាតិ និងការជ្រើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ​​ ទៅកាន់សិស្សានុសិស្ស នៃ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ។​ ការចែករំលែកបទពិសេាធនេះ បានផ្តល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ក្នុងការខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម ក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើមកំណត់នូវគោលដៅដ៏ធំបន្ទាប់សម្រាប់ពួកគាត់ នៅពេលសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ