ការិយាល័យនីតិកម្ម

ទំព័រដើម / ការិយាល័យនីតិកម្ម

ការិយាល័យ​នីតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ២០១៨​។ ការិយាល័យ​នេះ​ គឺ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ទៅ​ស្ថានិ​ក លោក​ប្រធាន​ និង​អគ្គនាយក​ប្រតិបត្តិ​។ ការិយាល័យ​នេះ​ គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​រចនាសម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលដៅ​ផ្តល់​នូវ​ការ​ជួយ​កិច្ចការ​ស្រប​ច្បាប់​ផ្សេង​ៗដល់​ក្រុមហ៊ុន​ ម៉េ​ងលី​ ជេ​. គួច​ អេ​ឌ្យូ​ខេ​សិន​ ដើម្បី​ធានា​ថា​រាល់​សកម្មភាព​អាជីវ​កម្ម​ផ្សេង​ៗនឹង​ពុំ​មាន​បញ្ហា​កើតឡើង​ដោយ​ប្រការ​ណាមួយ​ឡើយ​។ ការិយាល័យ​នីតិកម្ម​ ជា​ការិយាល័យ​ដែល​មាន​តួនាទី​ធ្វើការ​សិក្សា​ និង​ចងក្រង​នូវ​ឯកសារ​ ឬសម្ភារៈ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេង​ៗក្នុង​គោលបំណង​ចែកចាយព័ត៌មាន​ និង​ផ្តល់​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ផ្សេង​ៗដល់​បុគ្គលិក​ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​របស់​ស្ថាប័ន​។ ម៉្យាងទៀត​ ការិយាល័យ​នេះ​ក៏​ជា​អ្នក​រៀបចំ​ទុកដាក់​ផង​ដែរ​នូវ​រាល់​ឯកសារ​នា​នា​ទំាង​លិខិតស្នាម​ឯកជន​ និង​ឯក​សារ​ផ្សេង​ៗទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នៅក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​ប្រកបដោយ​សន្តិសុខ​ និង​សុវត្ថិភាព​។

បេ​សកម្ម​របស់​ការិយាល័យ​នេះ​ គឺ​លៃត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ធានា​នូវ​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការងារ​ប្រតិបត្តិ​ការ​អាជីវ​កម្ម​ផ្សេង​ៗឱ្យ​ស្រប​នឹង​ច្បាប់​ និង​គោល​កា​រណ៍​ផ្សេង​ៗរបស់​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​គោលដៅ​ធានា​ថា​គ្រប់​ផ្នែក​ផ្សេង​ៗនៃ​អាជីវកម្ម​មានដំណើរ​ការ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​។ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​បេ​សកម្ម​របស់​ខ្លួន​ ការិយាល័យ​នីតិកម្ម​ មាន​ទស្សនវិស័យ​ទៅលើ​ការ​ពង្រឹង​ និង​លើកកម្ពស់​ការយល់​ដឹង​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ប្រតិបត្តិ​កា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ ព្រមទាំង​បង្កើត​នូវ​គោល​កា​រណ៍​ផ្សេង​ៗដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការអនុវត្ត​ការងារ​ និង​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​។ ការិយាល័យ​នីតិកម្ម​ មាន​ជំនឿ​យ៉ាង​មុតមាំ​ក្នុង​ការ​បំពេញការងារ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​ ភាព​ស្មោះត្រង់​ សុច​រិត​ភាព​ និង​សេចក្តី​ថ្លៃថ្នូរ​ ព្រមទាំង​មានការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​យ៉ាង​មុតមាំ​ដើម្បី​ឱ្យ​ការិយាល័យ​នេះ​ក្លាយជា​ការិយាល័យ​ដែល​មានទំនុក​ចិត្ត​ខ្ពស់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ