ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

ទំព័រដើម / ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

ការិយាល័យប្រតិ​បត្តិ​ការ​ ជាការិយាល័យទួលបន្ទុក​ទៅលើ​ការងារ​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ពន្ធ​ផ្សេង​ៗរបស់​ក្រុមហ៊ុន​ ម៉េ​ងលី​ ជេ​. គួច​ អេ​ឌ្យូ​ខេ​សិន​ ដែល​ជា​ការងារ​ជួយ​សម្រេច​លើ​ចក្ខុវិស័យ​ និង​បេ​សកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងមូល​។ ការិយាល័យ​នេះ​ទទួលបន្ទុក​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​ការ​ផ្សេង​ៗរបស់​ក្រុមហ៊ុន​រួមមាន​ដូចជា​ ផ្នែក​សុវត្ថិភាពសាលា​ និង​សាធារណៈ​ ផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ការិយាល័យអធិការកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌលវិចិត្រកម្ម ងិន សុខចាន់ថន ផ្នែកផលិតកម្មទូទៅ​​ និងការិយាល័យនីតិកម្ម។

ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បំពេញការងារ​ដូច​ខាងក្រោម​៖

  • រាយការណ៍ និងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
  • ប្រតិបត្តិ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន
  • អនុវត្តតាមការផ្លាស់ប្តូរ ឬការផ្តូចផ្តើមថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • គ្រប់គ្រង និងជួយជំរុញដល់ការរីកលូតលាស់របស់បុគ្គលិក
  • ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៃអាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការជាមួយក្រុមហ៊ុន
  • ផ្តល់ការគាំទ្រ និងសម្របសម្រួលការងារដល់ការិយាល័យ ឬផ្នែកនីមួយៗ
  • វិភាគទិន្នន័យ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើប្រតិបត្តិការការងារ ឬសកម្មភាពនានា
  • ​ របាយការណ៍ការលក់ និងសកម្មភាព​ ព្រមទាំងទិន្ន័យ       ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីវាស់វែងអំពីផលិតភាព និងគោលដៅសម្រេច ហើយកំណត់​នូវចំណុចដែលត្រូវការកាត់បន្ថយចំណាយ និងកែលម្អកម្មវិធីឱ្យប្រសើរឡើង។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ